Kortere tussenpoos ketenregeling bij seizoensarbeid

Volgens de ketenregeling uit de Wet werk en zekerheid moet u uw werknemer na drie tijdelijke contracten een vast contract aanbieden, tenzij u een tussenpoos van minimaal zes maanden in acht neemt. Pas daarna kan een nieuwe keten starten. Bij seizoensarbeid leidt de ketenregeling tot grote praktische problemen. Daarom zijn nu afspraken gemaakt met de werkgevers- en werknemersorganisaties om bij cao hierop een uitzondering te maken. De tussenpoos van zes maanden mag bij seizoensarbeid worden verkort naar drie maanden voor werknemers die vanwege natuurlijke of klimatologische omstandigheden maximaal negen maanden per jaar aan het werk kunnen, zoals bijvoorbeeld in de land- en tuinbouw. De wijziging moet al op 1 juli 2016 ingaan, omdat dan het overgangsrecht van de ketenregeling afloopt.

Let op
Het is al mogelijk om de ketenregeling bij cao te verruimen tot maximaal 6 contracten in een periode van ten hoogste 4 jaar voor werknemers die werkzaamheden verrichten die in de regel langer duren dan 9 maanden per jaar.