Kredietcrisis kan fiscaal voordeel opleveren

Ook een crisis kan fiscale voordelen hebben. Het kan namelijk gunstig zijn om nu uw bedrijf binnen de familiekring over te dragen en de waardering van uw onderneming te laten uitvoeren.

Veel bedrijven, en dus ook familiebedrijven, zien zich door de financiële crisis geconfronteerd met tegenvallende bedrijfsresultaten. Deze resultaten zorgen voor een lagere waardering van de onderneming. Door de daling van de ondernemingswaarde kan de overdracht van het bedrijf tegen een aanzienlijk lagere fiscale waarde plaatsvinden. Een waardestijging van de onderneming in de toekomst zorgt dan voor een voordeel bij de kinderen.