Kredietgarantie mkb-bedrijven toch verlengd

U kunt ook dit jaar gebruikmaken van de gunstige voorwaarden Borgstelling MKB-ondernemers.
Het Besluit Borgstelling midden- en kleinbedrijf regelt dat de overheid onder voorwaarden borg staat voor kredieten van ondernemers. De borgstelling heeft betrekking op kredieten tot een maximaal bedrag van 3 miljoen euro.

 

De overheid staat overigens niet voor 100 procent borg. Tot een bedrag van € 250.000 bedraagt de borgstelling 80 procent. Voor kredieten tussen de € 250.000 en 3 miljoen euro staat de overheid voor 50 procent garant. Vóór 2010 gold het borgstellingspercentage van 80 procent alleen voor kredieten aan startende ondernemers. Voor de rest bedroeg de borgstelling maar 45 procent.

 

Verscherpte voorwaarden
Aanvankelijk had het ministerie van Economische Zaken het voornemen in 2011 de borgstelling voor niet-startende ondernemers terug te draaien naar 50 procent, dus ook wanneer de kredieten de € 250.000 niet overschreden. Het ministerie ziet echter van dit voornemen af. Wel zijn de voorwaarden verscherpt: als een dga meer dan de helft van het kapitaal van de bv bezit, is hij onder het BBMKB verplicht voor minstens 25 procent zelf garant te staan.