Laat herinvesteringsreservetermijn niet verlopen

Voor de ondernemer en de bv

Wees alert als uw onderneming of bv een herinvesteringsreserve heeft gevormd door de afgelopen drie jaar een bedrijfsmiddel boven de boekwaarde te verkopen.Met deze herinvesteringsreserve kon u de belastingheffing over uw boekwinst uitstellen en uw liquiditeitspositie verbeteren.

 

Let op!
Zorg er echter wel voor dat uw onderneming of bv de herinvesteringsreserve tijdig benut voor nieuwe investeringen. Doet uw onderneming of bv dit niet binnen drie jaar? Dan valt de reserve verplicht vrij ten gunste van het fiscale resultaat. Binnen deze termijn moet u als ondernemer of directie van de bv altijd een herinvesteringsvoornemen hebben. Bij een bv moet de directie jaarlijks aan het einde van het boekjaar in een schriftelijk besluit vastleggen dat er nog een herinvesteringsvoornemen bestaat.

 

Tip!
Ga na of er vóór het einde van het boekjaar nog een herinvesteringsvoornemen aanwezig is. Leg dit als directie(lid) van de bv vast in een schriftelijk besluit.