Laat uw WOZ-beschikking controleren

Binnenkort valt de WOZ-beschikking weer op uw deurmat. Deze WOZ-beschikking betreft de waarde van de woning of het gebouw per 1 januari 2015. Het verdient aanbeveling deze beschikking te (laten) controleren, want het kan zijn dat de gemeente onvoldoende rekening heeft gehouden met de gevolgen van de economische crisis. De WOZ-beschikking is niet alleen relevant voor de gemeentelijke heffingen, maar ook voor andere belastingen, zoals bijvoorbeeld inkomstenbelasting en erf- en schenkbelasting.