laatste kans afdrachtvermindering onderwijs

Tot eind 2013 kunt u nog gebruik maken van de afdrachtsvermindering onderwijs. Met de afdrachtsvermindering onderwijs kunt u de loonkosten van werknemers die een opleiding of scholing volgen en leerlingen verlagen. Doe hier uw voordeel mee.
Volledig benut?
De afdrachtsvermindering onderwijs komt in mindering op de af te dragen loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen. Veelal kunt u (voor een periode van maximaal vijf jaar) met terugwerkende kracht de afdrachtsvermindering onderwijs toepassen. Ga daarom nog voor einde van dit jaar zelf na of u de afdrachtsvermindering onderwijs wel volledig heeft benut of schakel een adviseur in.

 

Let op
Vanaf januari 2014 verandert deze regeling. Vanaf dan is er sprake van een subsidieregeling met beperkt budget. Dit budget kan snel opgedroogd zijn. Aanvragen worden namelijk na afloop van het desbetreffende studiejaar (uiterlijk 15 september 2014) in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

 

Tip
In verhouding tot de afdrachtsvermindering onderwijs wordt de regeling aangescherpt. Houdt daarom in de gaten dat u uw administratie die de praktijk- of werkleerplaats aangaan goed moet inrichten, bijhouden en registreren gedurende het gehele studiejaar.