Laatste kans: fiscaal gunstig sparen via spaarloonregeling

Voor de werkgever en de werknemer

De spaarloonregeling wordt per 1 januari 2012 afgeschaft.Uw werknemer kan het opgebouwde vermogen met ingang van 1 januari 2012 belastingvrij opnemen of het tegoed (tot het jaar 2016) laten staan. Zolang aan de voorwaarden van de spaarloonregeling wordt voldaan, geldt de vrijstelling voor spaarloon in box 3.

Bij een spaarloonregeling spaart uw werknemer een bepaald deel van zijn brutoloon (maximaal € 613 per jaar). Hij of zij hoeft hierover geen belasting te betalen. U, als werkgever, betaalt dan 25% eindheffing over het spaarloon.

 

Tip!
Doen uw werknemers nog niet mee met de spaarloonregeling? Dan kunt u hen erop wijzen dat ze dit jaar nog fiscaal gunstig kunnen sparen. Iedere werknemer kan in 2011 maximaal € 613 bruto inleggen, wat vervolgens vanaf 2012 weer netto (!) vrij beschikbaar is. Voor uw werknemers dus een mooie mogelijkheid om op de valreep zo’n 200 tot 300 euro te verdienen. Uiteraard kost u dit als werkgever dan nog wel een eindheffing van 25% over het spaarloon.

 

Let op!
Hebt u werknemers die hun spaarloon gebruiken om een lijfrentepolis te betalen? Dan moeten zij deze polis vanaf 2012 betalen vanuit hun nettoloon. Het vervallen van de spaarloonregeling leidt in hun geval dus tot een lager nettoloon.