Lager btw-tarief voor renovatie- en herstelwerkzaamheden

Per 1 maart 2013 is het btw tarief verlaagd van 21% naar 6 % voor verbouwingen en renovatiewerken in de bestaande bouw. Het gaat om een tijdelijke maatregel. De btw verlaging duurt tot 1 maart 2014.

Renovatie en herstel
Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden wordt verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning. Bovendien vallen onder het verlaagde btw-tarief ook de arbeidskosten voor het aanbrengen van goederen in of aan een woning die in bouwkundig opzicht deel (gaan) uitmaken van de woning en daardoor van rechtswege in eigendom overgaan op de eigenaar van de woning.


Let op

Het lage btw-tarief geldt alleen voor de arbeidskosten bij het renoveren en herstellen van woningen en niet voor de materialen. Bovendien moet de woning ouder zijn dan twee jaar, gerekend vanaf de datum na eerste ingebruikname van de woning. Bepalend voor de toepassing van het 6%-tarief is het moment waarop de dienst wordt afgerond.


Verlaagd btw-tarief voor schilder- en stucwerk straks makkelijker

Bent u schilder of stucadoor? Dan wordt het voor u straks makkelijker om het lage btw-tarief van 6% op schilder en stucwerk toe te mogen passen. De zogeheten ‘ouderdomsverklaring’, die voorheen nodig was voor het lage btw-tarief, wordt afgeschaft.


Let op

Alleen voor het schilderen en stucadoren van woningen ouder dan 2 jaar, geldt een verlaagd btw-tarief van 6%. Deze maatregel is bedoeld om de werkgelegenheid te stimuleren en zwart werk tegen te gaan.


Bewijslast

Om te bewijzen dat de woning daadwerkelijk ouder is dan 2 jaar, kan een ouderdomsverklaring door de opdrachtgever worden ondertekend en worden bewaard door de uitvoerder. Dit hoeft straks slechts bij uitzondering nog te gebeuren omdat de Belastingdienst deze informatie automatisch vergelijkt. Om te verifiëren of het verlaagde btw-tarief terecht is toegepast, zal de fiscus zich voortaan baseren op de gegevens uit de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) en uit de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens). Bij twijfel of een woning voldoet aan de ouderdomseis van 2 jaar, mag de schilder/stucadoor desgewenst nog steeds een verklaring laten tekenen door de opdrachtgever.