Lagere tarieven bij nieuwe successiewet

De successiewet gaat op de schop. Als het aan staatssecretaris De Jager van Financiën ligt wordt de bijna 150-jaar oude wet vervangen door een nieuwe, minder ingewikkelde Wet schenk- en erfbelasting. Ook de belastingtarieven zullen zakken. Medio 2009 hoopt De Jager een wetsvoorstel in te dienen.Om de wet gemakkelijker te maken, is de staatssecretaris van plan het mes te zetten in de ruim 28 verschillende tarieven. Er moeten uiteindelijk nog maximaal twee schijven en drie tariefgroepen overblijven.

Tarieven omlaag
Naast vereenvoudiging gaan ook de bijbehorende belastingtarieven omlaag. De Jager stelt dat partners en kinderen van een overledene bijvoorbeeld nooit meer dan 20% belasting hoeven te betalen over hun erfenis. Nu is dat maximaal 27%. Ook het hoogste tarief van 68% wordt verlaagd tot 50%.
Een ander belangrijk onderdeel van de nieuwe regelgeving is het creëren van een ruimhartige faciliteit om familiebedrijven te kunnen voortzetten.