Langer doorwerken fiscaal interessant dankzij doorwerkbonus

Ouderen worden vanaf volgend jaar gestimuleerd om langer door te werken met de introductie van de zogeheten ‘doorwerkbonus’. De doorwerkbonus is er voor mensen die na hun 61ste (hele kalenderjaren) blijven werken.

De bonus bedraagt een percentage van het inkomen en wordt gegeven in de vorm van een korting op de te betalen inkomstenbelasting. De hoogte van de korting is afhankelijk van de leeftijd. Daarnaast moet het inkomen uit arbeid meer bedragen dan € 8.860 tot het einde van de derde schijf (in 2009: € 54.776). De percentages lopen op naarmate de doorwerkende werknemer ouder wordt, maar vanaf 65 jaar loopt het percentage weer terug.

Voor 2009 is de tabel als volgt:

Leeftijd    Bonus    Maximale bonus
62 jaar       5%         € 2.295
63 jaar       7%         € 3.214
64 jaar     10%         € 4.519
65 jaar       2%         € 918
66 jaar       2%         € 918
67 jaar       1%         € 459