Lastenverlichting voor zzp’ers

Minister Verhagen heeft een actieplan naar de Tweede Kamer gestuurd waarin het voorstel wordt gedaan om de administratieve lasten voor zzp’ers te verlagen.
Minder administratieve lasten voor zzp’ers
“We gaan met de stofkam door moeilijke administratieve voorschriften en onnodige regels voor zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel). Juist omdat zij al het werk zelf doen, hebben ze daar nog meer last van dan andere ondernemers”, aldus minister Verhagen. Het kabinet wil bijvoorbeeld het digitaal aanvragen van de VAR makkelijker maken en het aantal CBS-enquêtes verminderen. Daarnaast wordt de rittenadministratie voor bestelauto’s die alleen zakelijk worden gebruikt en de heffing voor de Kamers van Koophandel afgeschaft. Hoe groot de besparing exact is, zal afhangen van de manier waarop de maatregelen worden uitgevoerd. Het kabinet streeft naar een verlaging van de administratieve lasten voor zzp’ers van tussen de € 16 miljoen en € 40 miljoen.