Leen geld van uw bv

Bij overtollige liquide middelen in de bv kan het voor u als DGA aantrekkelijk zijn om een lening bij de eigen bv af te sluiten. U kunt lenen voor consumptieve doeleinden. De lening valt dan voor u in box 3. U krijgt geen renteaftrek, terwijl de rente wel belast is bij de bv.

Het is fiscaal aantrekkelijker om te lenen voor de eigen woning. U kunt de rente ten laste van uw inkomen in box 1 brengen tegen maximaal 52%, terwijl de bv hierover 20-25% vennootschapsbelasting is verschuldigd. Rekening houdend met de aanmerkelijkbelang-claim van 25% bedraagt de totale belastingdruk dan 40-43,75%.

 

Tip
Vanuit tariefoogpunt kan het interessant zijn de rente zo hoog mogelijk vast te stellen. In de regel accepteert de Belastingdienst een rente die ook banken in rekening zouden brengen.

 

Let op

U moet gegevens over de eigenwoninglening bij de eigen bv doorgeven aan de Belastingdienst. Indien u dit niet tijdig doet, verliest u uw recht op renteaftrek.