Leerstimulans voor mkb-werknemers

Ten minste vijfhonderd bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (mkb) kunnen tussen 1 juli 2010 en 31 december 2011 gratis deskundig advies krijgen over hoe leren op het werk kan worden bevorderd.Doel van deze stimuleringsmaatregel is dat mkb-bedrijven de mogelijkheden voor het leren binnen hun bedrijf verder ontwikkelen en investeren in de inzetbaarheid van hun medewerkers met bijvoorbeeld scholing.

Door leren op de werkplek kan een werknemer zijn kennis, kunde en vitaliteit op peil houden. De flexibiliteit van bedrijven wordt hierdoor versterkt. Scholing biedt voordeel voor werknemer en werkgever. De werknemer vergroot zijn kansen op de arbeidsmarkt. Daarnaast wijst onderzoek uit dat medewerkers die worden geschoold, loyaler zijn naar hun bedrijf (werkgever).

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de staatssecretaris van Onderwijs en de voorzitter van MKB-Nederland hebben deze stimuleringsmaatregel bekendgemaakt. MKB-Nederland voert de regie over het project. Met een aantal geselecteerde branches gaat deze organisatie bedrijven werven die hieraan willen deelnemen. De resultaten worden gedeeld met andere bedrijven en branches.