Lening eigen woning bij eigen BV

Het is vaak voordelig om geld te lenen van uw BV voor uw eigen woning. Zo hebt u onder voorwaarden recht op renteaftrek en uw BV maakt meer rendement.

Informatieplicht
Sinds 1 januari 2013 gelden er strengere regels voor het lenen bij de eigen BV voor de eigen woning. U moet namelijk jaarlijks ten minste annuïtair aflossen. Daarnaast moet u met een speciaal formulier allerlei informatie tijdig doorgeven aan de Belastingdienst. In de wet is vastgelegd welke informatie moet worden verstrekt: de datum waarop de schuld is aangegaan, het startbedrag van de schuld, de maandelijkse rentevoet, de contractuele looptijd in maanden, de contractueel vastgelegde wijze van aflossing. Is de schuld aangegaan bij een rechtspersoon, dan moet naam, adres, woonplaats en KvK-nummer worden verstrekt.

 

Voorbeeld
U sluit op 1 april 2014 een eigenwoningschuld af bij uw eigen BV in verband met de aanschaf van uw nieuwe woning. De eigenwoningschuld moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
tenminste annuïtair aflossen in maximaal 360 maanden en daadwerkelijk aflossen. Tevens moet melding plaatsvinden voordat de aangifte over het jaar 2014 wordt ingediend. Wordt de aangifte later ingediend dan 31 december 2015, dan moet de melding vóór 31 december 2015 plaatsvinden. Gebeurt dit niet dan wordt de renteaftrek gestopt.
Let op
Geef de informatie tijdig door. Meldt u dit niet tijdig, dan kunt u uw renteaftrek kwijtraken!