Let op voorwaarden voor onbelaste kosten voor gemene rekening

Bent u met meerdere ondernemers en verrekent u gezamenlijke kosten die een van u heeft voorgeschoten? In dat geval kunt u baat hebben bij het systeem van kosten voor gemene rekening. U hoeft dan over de onderling in rekening gebrachte kosten geen btw te betalen. Maar u moet dan wel aan alle voorwaarden voldoen. Het hebben van slechts een kostenverdelingsovereenkomst is namelijk onvoldoende. De kostenverdeling moet onder andere vooraf in een verdeelsleutel zijn vastgelegd en het risico van de kosten moet alle deelnemende ondernemers aangaan en dus niet alleen degene die de kosten in eerste instantie betaalt en daarna doorberekent aan de anderen.