Levensloopsaldo telt niet mee

Hebt u in het verleden deelgenomen aan de levensloopregeling? Dan betekent dit voor u dat deze wellicht vrij is komen te vallen in 2013. De samenloop van de crisisheffing in 2013 en de vrijval van de levensloopregeling kan wel eens voor complicaties zorgen. Uw levensloopsaldo dat in 2013 tot uw beschikking staat kan er namelijk voor zorgen dat uw jaarinkomen in 2013 boven de € 150.000 uitkomt. Wat betekent dit? Dit houdt in dat uw werkgever wordt opgezadeld met een extra last, namelijk een heffing van 16% over het inkomen dat € 150.000 overschrijdt.

Gelukkig hoeft het niet zo ver te komen aangezien Staatssecretaris Weekers van Financiën dit probleem erkent. Hij heeft dan ook aangegeven dat u geen crisisheffing hoeft te betalen over loon dat voortvloeit uit de opname uit een levensloopregeling. Staatssecretaris Weekers wil stimuleren dat in 2013 gebruik gemaakt wordt van de levensloopregeling. Hij zal er daarom voor zorgen dat de crisisheffing zo vormgegeven wordt dat deze niet nadelig uitpakt voor diegene die in 2013 gebruik maken van de levensloopregeling.