Lever tijdig informatie aan over voormalige ANBI

Bestuurders opgelet! Vanaf 2015 hebben ook in Nederland gevestigde algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) die hun ANBI-status zijn kwijtgeraakt, informatieplicht, op straffe van een boete. De verplichting geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013. De voormalige ANBI moet de informatie over 2013 tussen 1 februari en 1 mei 2015 aanleveren bij de Belastingdienst. De informatie over 2014 moet vóór 1 september 2015 zijn aangeleverd. Zorg dat u op tijd bent en voorkom een boete.

Tip
Als de voormalige ANBI de activiteiten heeft gestaakt en u als bestuurder voor de toekomst geen administratieve verplichtingen meer wenst te hebben, dan kunt u wellicht het beste deze voormalige ANBI opheffen.