Loonkosten met 33% gestegen

In 10 jaar tijd zijn de gemiddelde met 33% gestegen. In 2001 bedroegen de gemiddelde loonkosten per gewerkt uur € 22,80 en in 2011 was dit bedrag gemiddeld € 30,40. Dit blijkt uit het rapport ‘Een nieuwe loonkostenstatistiek: de prijs van arbeid’ van het CBS.
Tussen 2001 en 2011 is het totaal aan loonkosten met 35 procent toegenomen en het aantal gewerkte uren van werknemers met ruim 1 procent. Hierdoor zijn de loonkosten per gewerkt uur de afgelopen tien jaar met 33 procent toegenomen. De stijging van de gemiddelde loonkosten per gewerkt uur tussen 2001 en 2011 met 33 procent is deels het gevolg van veranderingen in de samenstelling van de werknemerspopulatie. Doordat het aandeel van werknemers met relatief hoge loonkosten (zoals hoger opgeleide werknemers en oudere werknemers) toenam, stegen de gemiddelde loonkosten per gewerkt uur.
Werkgeverpremies
De loonkosten bestaan overigens uit een steeds groter deel uit werkgeverspremies. De laatste tien jaar zijn de werkgeverspremies met 52 procent gestegen, terwijl de lonen met 31 procent toenamen. Het grootste deel van de werkgeverspremies betreft de pensioenpremies, die in 2009 ruim 9 procent van de loonkosten vormden. Tussen 2001 en 2009 zijn de werkgeverspremies pensioen met 80 procent gestegen.

Voor de particulier