Maak bezwaar tegen verminderingsbeschikkingen 2008

Sinds geruime tijd heeft de belastingdienst bij het afwikkelen van de ingediende aangiften over 2008 (zowel de Vennootschapsbelasting als ook de Inkomstenbelasting) het beleid om, bij in het jaar 2008 te hoog opgelegde voorlopige aanslagen, een verminderingsbeschikking af te geven. Deze beschikkingen komen thans binnen bij veel particulieren en bedrijven.

U mist daarmee de heffingsrentevergoeding vanaf 1 juli 2008 ! En dat mag niet volgens de Rechtbank Breda.
Voorbeeld
Voorlopige aanslag 2008 van € 10.000,– betaald op 1 juli 2008.
Op 1 april 2009 heeft u de aangifte ingediend en daaruit blijkt dat u slechts € 1.000,– belasting hoeft te betalen. U zou verwachten dat u € 9.000,– terug krijgt vermeerderd met heffingsrente.

Door het nieuwe beleid krijgt u echter € 9.000,– terug en GÉÉN heffingsrente vanaf 1 juli 2008 voor het teveel betaalde.

Moet u bijbetalen over 2008 dan krijgt u wél een nieuwe aanslag vermeerderd met heffinsgrente vanaf 1 juli 2008.

De rechtbank Breda als ook de Ombudsman hebben de belastingdienst al op de vingers getikt. Zonder succes tot op heden.

U dient dan ook zelf bezwaar te maken tegen uw verminderingsbeschikking Inkomstenbelasting  dan wel Vennootschapsbelasting 2008.

Laat deze zaken dan ook altijd controleren door uw adviseur. Hoe aangenaam het in eerste instantie ook lijkt om geld terug te krijgen. U heeft recht op meer !

Het voorbeeld bezwaarschrift kunt u per mail van ons krijgen.