Maak gebruik van de ondernemingsfaciliteiten

In het Regeerakkoord is opgenomen dat per 1 januari 2015 er € 500 miljoen zal worden bespaard op de ondernemersfaciliteiten waaraan het urencriterium is verbonden. Het Regeerakkoord geeft verder niet aan of de ondernemingsregelingen worden versoberd dan wel worden afgeschaft.

U kunt nu nog optimaal gebruik maken van de ondernemingsfaciliteiten indien u aan het urencriterium voldoet. Werkt(e) u in 2012 minimaal 1.225 uren voor uw onderneming(en)? En bent u bovendien meer dan 50% van uw werkzame tijd in uw bedrijf bezig? Dan komt u in aanmerking voor de ondernemersaftrek. U heeft recht op de zelfstandigenaftrek, eventueel verhoogd met een extra aftrek voor ‘starters’, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek, de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid alsmede de stakingsaftrek.