Maak gebruik van de subsidieregeling voor werkloze 50-plussers

Er bestaat ook nog een subsidieregeling voor werkloze 50-plussers. Dit zogenoemde scholingsvoucher kan worden gebruikt voor een korte om- of bijscholing (maximaal 1 jaar). De werkloze kan de subsidie zelf of via een werkgever aanvragen bij het UWV. De aanvraag kan nog worden ingediend tot uiterlijk 2 weken na aanvang van de scholing. De subsidie vergoedt maximaal € 1.000 van de scholingskosten. De scholing moet wel opleiden tot een beroep dat ook echt perspectief biedt op een baan of op een zelfstandig beroep of ondernemerschap. Het UWV beoordeelt bij de aanvraag of daarvan sprake is. De subsidieregeling loopt nog tot 30 september 2016.

Aanvraag door de werkgever
U kunt als werkgever de scholingsvoucher aanvragen als:
• u een werkloze 50-plusser in dienst neemt;
• voor tenminste 3 maanden; én
• voor de helft van de uren waarvoor hij/zij een WW-uitkering ontving met een minimum van 12 uur per week.