Maak in 2008 zo veel mogelijk aftrekbare uitgaven ziektekosten

Zorg ervoor dat u dit jaar nog zo veel mogelijk aftrekbare uitgaven ziektekosten claimt. De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die 2009 ingaat, is namelijk minder gunstig dan de huidige regeling.

Dit jaar is het laatste jaar waarin de aftrek voor buitengewone uitgaven voor ziekte en invaliditeit in de inkomstenbelasting kan worden geclaimd. Denk bijvoorbeeld aan uitgaven in verband met ziekte, bevalling en adoptie. Voor gehandicapten en chronisch zieken volgt nog een aparte regeling.

Een concreet voorbeeld
Als dga of werknemer valt u voor de inkomstenbelasting in het 52%-tarief. Uw gebit heeft een pittige revisie nodig, waarvan de kosten € 4.000 zijn. Met deze € 4.000 overschrijdt u de drempel van 1,65% van uw verzamelinkomen. Indien u de gebitsbehandeling in 2008 ondergaat en betaalt, betekent dit een aftrekpost die een belastingbesparing oplevert van € 2.080. Stelt u de behandeling uit tot 2009, dan bestaat deze aftrekmogelijkheid niet meer.

Tip: Ook premies voor uitvaartverzekeringen en bijvoorbeeld de kosten van een uitvaart mogen in de buitengewone uitgaven worden meegenomen.