Maak nieuwe afspraken over de kinderalimentatie

Bent u gescheiden en heeft u een kind jonger dan 21 jaar voor wie u geen recht heeft op kinderbijslag en heeft uw kind zelf geen recht op studiefinanciering? In dat geval kwam u in aanmerking voor een forfaitaire aftrek voor de kosten van levensonderhoud van uw kind.Deze aftrek is per 1 januari 2015 afgeschaft. Dat geldt ook voor de alleenstaande-ouderkorting van minimaal € 947 en maximaal € 2.266 per jaar. Bent u de ouder die de kinderalimentatie betaalt, dan neemt uw draagkracht in 2015 dus af. In dat geval kunt u wellicht met uw ex-partner nieuwe afspraken maken over de hoogte van de kinderalimentatie.

Tip
U kunt daarbij zo nodig een mediator, het Juridisch Loket of een advocaat inschakelen. Komt u er niet uit met elkaar, dan kunt u de rechter verzoeken de alimentatie te verlagen. Bent u nog in een echtscheiding verwikkeld? Zorg dan dat u bij de vaststelling van de kinderalimentatie rekening houdt met deze wijzigingen.