Maak nog maximaal gebruik van de oude regels voor tijdelijke contracten

U mag nu nog gedurende 3 jaar maximaal 3 arbeidscontracten aanbieden aan een werknemer. Dit noemen we ook wel de ketenregeling. Deze regeling wijzigt met ingang van 1 juli 2015. De maximumperiode waarin u een werknemer een tijdelijk contract mag aanbieden, wordt dan verkort van 3 naar 2 jaar. Het aantal contracten is nog steeds gemaximeerd op 3. Het ‘nieuwe jaarcontract’ wordt daarom ook wel aangeduid als het ‘8-maandencontract’. Hierdoor bereikt u immers bij 3 arbeidscontracten de maximaal toegestane periode van 24 maanden, waardoor het laatste contract nog van rechtswege eindigt.
Het is van belang hiermee nu al rekening te houden. Bedenk dat u bij een verlenging vóór 1 juli 2015 nog kan profiteren van het oude recht: de maximale periode van 3 jaar. Overigens zal dit wel tot gevolg hebben dat u dan een transitievergoeding (zie hierna) verschuldigd bent. Voorkom dat het tweede arbeidscontract pas afloopt op (of na) 1 juli 2015, want deze valt dan direct onder het nieuwe recht (maximale periode van 2 jaar). U kunt uiteraard variëren met de periode van verlenging.