Maak tijdig gebruik van kredietgarantieregelingen

Voor de ondernemer en de bv

Sinds de crisis is het voor veel bedrijven lastig om aan kredieten te komen.Om de kredietverlening te vergemakkelijken en het risico voor banken te beperken, heeft de overheid twee regelingen ingevoerd: de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling) en het Besluit Borgstelling MKB kredieten (BBMKB-regeling). De regeling zou eigenlijk per 1 januari 2012 komen te vervallen, maar de overheid heeft extra ondersteuning voor kredietverlening toegezegd. Het budget voor de kredietgarantieregeling wordt verhoogd van € 765 miljoen naar € 1 miljard. Ook wordt de regeling verlengd.

 

Over de regelingen
De GO-regeling helpt (middel)grote ondernemingen bij het aantrekken van bankleningen en bankgaranties met een overheidsgarantie van 50%. Een banklening of bankgarantie bedraagt minimaal € 1,5 miljoen en maximaal € 150 miljoen per onderneming. De BBMKB-regeling is bedoeld voor ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf met maximaal 250 werknemers met een jaaromzet tot € 50 miljoen. Ze geldt ook voor veel vrijberoepers. Bij de BBMKB-regeling staat de overheid borg tot € 1,5 miljoen. De BBMKB-regeling biedt u als ondernemer of bv extra steun. Bijvoorbeeld als u wilt ondernemen in het buitenland, als uw investering bestemd is voor technologische innovatie of bodemsanering of als u een startende ondernemer bent.

 

Let op!
De kredietgarantieregelingen zijn gekoppeld aan budgetten van de overheid. Als de extra budgetten, die nu zijn vrijgemaakt door de overheid, op zijn, is het nog maar de vraag of de regelingen voor nieuwe of lopende aanvragen nog worden gehonoreerd. Wees er dus snel bij!

 

Tip!
Voor startersleningen tot maximaal € 250.000 staat de overheid borg voor 80%. Heeft u als ondernemer of zelfstandige zonder personeel een lening nodig om uw bedrijf te starten of uit te breiden? Dan kunt u ook terecht bij Qredits (www.qredits.nl) voor zakelijke leningen tot maximaal € 50.000.