Maas in de wet premiekorting oudere uitkeringsgerechten gedicht

U kunt onder meer een premiekorting krijgen van € 7.000 per jaar gedurende maximaal 3 jaar voor het in dienst nemen van een oudere uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder. U moet dan een doelgroepverklaring en een arbeidsovereenkomst in uw administratie bewaren. Het is niet meer mogelijk om 56-plussers te ontslaan, kort een WW-uitkering te laten ontvangen en hen daarna weer in dienst te nemen om zo de premiekorting te ontvangen. Deze maas in de wet is per 1 januari 2016 gedicht. Er wordt geen nieuwe dienstbetrekking meer aangenomen als binnen 6 maanden na uitdiensttreding een dienstbetrekking wordt aangegaan tussen dezelfde werkgever en werknemer.

Let op
Tot 1 januari 2015 was de leeftijdsgrens voor deze korting nog 50 jaar. Is aan u voor de in dienstneming van uitkeringsgerechtigden in de leeftijd 50 tot en met 55 jaar al premiekorting verleend vóór 1 januari 2015? In dat geval blijft die premiekorting voor de resterende looptijd intact.