Massaal of individueel bezwaar

De massaalbezwaaraanwijzing geldt alleen voor de vraag of de box-3-heffing over spaarsaldi zodanig is dat deze op zichzelf gezien in strijd is met het eigendomsrecht. Uw persoonlijke en individuele omstandigheden spelen daarbij geen rol. Betreft uw bezwaar alleen de spaarrente, dan hoeft u in beginsel geen bezwaar te maken, mits de aanslagen op 26 juni 2015 nog niet onherroepelijk vaststonden. Maar in individuele gevallen kunnen de persoonlijke omstandigheden juist wel een rol spelen en dan is het niet verstandig om de massaal bezwaar procedure te volgen; u kunt dan beter individueel bezwaar (laten) maken. Het bezwaar moet dan binnen zes weken na de datum van de aanslag bij de Belastingdienst zijn.

Bovendien gaat de recente conclusie van A-G niet alleen over de spaarrente, maar bijvoorbeeld ook over de waardedaling van onroerende zaken. Heeft uw bezwaarschrift ook op andere geschilpunten betrekking, dan moet u sowieso wel individueel bezwaar (laten) maken. Hoewel de algemene verwachting is dat de Hoge Raad de conclusie van de A-G niet zal volgen, is het toch verstandig om binnen zes weken na de datum van de aanslag bezwaar te (laten) maken. Succes is weliswaar niet verzekerd, maar u heeft wel al uw rechten veiliggesteld.