Maximum uurprijzen kinderopvang in 2016

In 2016 stijgen de maximale uurprijzen waarvoor kinderopvangtoeslag kan worden gekregen. De maximale uurprijs voor dagopvang is € 6,89 (in 2015: € 6,84), voor buitenschoolse opvang € 6,42 (in 2015: € 6,38) en voor gastouderopvang € 5,52 (in 2015: € 5,48). Per kind kunt u maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen.

Tip
Zorg dat u de kinderopvangtoeslag tijdig aanvraagt. U kunt de toeslag aanvragen voor de kinderopvangkosten die zijn gemaakt vanaf 3 maanden vóór de datum van de aanvraag.