Meer bescherming voor ondernemers tegen onredelijke verzoeken

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat ondernemers meer bescherming biedt tegen onredelijke verzoeken van de Belastingdienst dan nu het geval is.

De belastinginspecteur mag bij ondernemingen informatie opvragen die hij nodig heeft om te controleren of de ingediende aangiftes correct zijn. Als een ondernemer weigert deze informatie te leveren, riskeert hij omkering en verzwaring van de bewijslast.

 

Informatiebeschikking
Met het wetsvoorstel moet de inspecteur eerst een informatiebeschikking nemen als een ondernemer de gevraagde informatie weigert op te geven. Een informatiebeschikking bevat nogmaals het verzoek om informatie. Bovendien moet de inspecteur aangeven wat de gevolgen zijn als de gevraagde informatie niet wordt verstrekt.

 

In beroep gaan
Ondernemers kunnen in bezwaar en beroep gaan tegen een informatiebeschikking. Vanaf het moment dat de ondernemer bezwaar maakt tegen een informatiebeschikking, hoeft hij niet meer te voldoen aan het informatieverzoek. Pas wanneer hij in de bezwaarfase en/of de beroepsfase in het ongelijk wordt gesteld, moet de ondernemer alsnog de gevraagde informatie verstrekken. Overigens kan de belastingrechter de bewijslast bij de ondernemer leggen, als het beroep tegen de informatiebeschikking een ‘kennelijk onredelijk gebruik’ van het procesrecht vormt.