Meer flexibel werken

Uw werknemer kan u verzoeken om meer of minder te mogen werken. Sinds 1 januari 2016 kan hij/zij u ook verzoeken om op andere werktijden te mogen werken of op een andere arbeidsplaats (bijvoorbeeld thuiswerken). U moet aan een verzoek om wijziging van de arbeidsduur of de werktijden tegemoetkomen, tenzij u daartegen zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen heeft. Het verzoek leidt bijvoorbeeld tot ernstige veiligheidsproblemen of ernstige financiële problemen. U kunt het verzoek dan afwijzen, voorzien van een schriftelijke motivatie. U heeft geen zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang nodig om een verzoek om op een andere arbeidsplaats te werken af te wijzen. U moet de afwijzing wel kunnen motiveren.