Meer kapitaal voor minder risico

Heeft u kapitaal nodig en wilt u hiervoor een lening aangaan bij de bank? Wacht tot na 1 januari 2013. Het kabinet verruimt namelijk per 1 januari 2013 verschillende instrumenten die u betere toegang geven tot kapitaal.De borgstelling voor het MKB (BMKB) helpt u een lening af te sluiten bij de bank. Als u een lening wilt, maar u kunt de bank te weinig zekerheid bieden (onderpand), dan staat de overheid garant voor maximaal € 1 miljoen van de lening. De pot voor de BMKB gaat per 1 januari 2013 van € 750 miljoen naar € 1 miljard zodat meer bedrijven er gebruik van kunnen maken.

 

Daarnaast wordt de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) verlengd tot eind 2013. Met deze regeling krijgen banken een staatsgarantie van 50% van de verstrekte lening. Dit reduceert het risico voor banken waardoor zij makkelijker en sneller geld kunnen lenen aan het bedrijfsleven. Het gaat om leningen aan (middel)grote ondernemingen met een omzet van minimaal € 1,5 miljoen tot maximaal € 50 miljoen.

 

Tip!
Heeft u als kleine ondernemer of zelfstandige zonder personeel een lening nodig om uw bedrijf te starten of uit te breiden? Dan kunt u terecht bij Qredits (www.qredits.nl) voor zakelijke leningen. In 2013 wordt het kredietplafond van de microfinancieringsorganisatie Qredits overigens verhoogd van € 50.000 naar € 150.000.

 

Let op!
U kunt gemakkelijker grotere bedragen lenen bij de bank, tegen een gunstiger rentetarief. Beide regelingen zijn echter wel begrensd. Als de pot leeg is, houdt de faciliteit op. Het is dus: wie het eerst komt, die het eerst maalt. Daarnaast blijven banken hogere rentetarieven berekenen aan kleine bedrijven.