Meer kinderopvangtoeslag in 2015

In 2015 stijgen de maximale uurprijzen waarvoor kinderopvangtoeslag kan worden gekregen. De maximale uurprijs voor dagopvang bedraagt € 6,84 (in 2014: € 6,70), voor buitenschoolse opvang € 6,38 (in 2014: € 6,25) en voor gastouderopvang € 5,48 (in 2014: € 5,37).Per kind kunt u over maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Een andere wijziging betreft uw recht op kinderopvangtoeslag bij werkloosheid. Per 1 januari 2015 kunt u nog 6 maanden kinderopvangtoeslag ontvangen vanaf het moment dat u werkloos wordt. Vorig jaar was deze termijn nog 3 maanden.

Let op
Sinds 1 januari 2014 is de aanvraagtermijn voor de kinderopvangtoeslag gewijzigd. U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen voor de kinderopvangkosten die zijn gemaakt vanaf 3 maanden vóór de datum van de aanvraag.