Meer ruimte voor tijdelijke contracten

Voor de werkgever en de werknemer

Hebt u met een werknemer meer dan drie opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten gesloten?Dan geldt als hoofdregel dat de vierde arbeidsovereenkomst van rechtswege voor onbepaalde tijd wordt. Hetzelfde geldt als opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd een periode van 36 maanden overschrijden. Dit is vastgelegd in de zogeheten ketenregeling. Tot 1 januari 2012 is deze regeling echter tijdelijk verruimd voor werknemers jonger dan 27 jaar.

 

In plaats van drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunt u met hen vier tijdelijke overeenkomsten aangaan in een periode van maximaal 48 maanden.

Let op!
Deze tijdelijke regeling geldt alleen voor werknemers die jonger zijn dan 27 jaar! De einddatum van het vierde contract dient dan ook te liggen vóór de 27ste verjaardag van de werknemer. De regeling is een tijdelijke verruiming, die in eerste instantie geldt tot 1 januari 2012. Vanwege het huidige economische tij is de kans aanwezig dat de regeling wordt verlengd tot 1 januari 2014.

Als het aan minister Verhagen ligt zou de periode met tijdelijke contracten verder mogen groeien. Als werkgever biedt de regeling in elk geval op de korte termijn meer flexibiliteit. Bovendien vermindert u uw bedrijfsrisico’s.