Meer tijd voor regelen samenlevingscontract

Als samenwoners willen gebruikmaken van de hoge vrijstelling in de nieuwe Successiewet, moeten zij meerderjarig zijn en volgens de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) onafgebroken een gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd. Ook moeten zij een notariële samenlevingsovereenkomst hebben gesloten waarin de wederzijdse zorgplicht wordt opgenomen.

In eerste instantie kon men tot uiterlijk 1 juli 2010 langs de notaris gaan om dit te regelen. Hiervoor is nu echter meer tijd gereserveerd. De uiterste datum om langs de notaris te gaan  is nu vastgesteld op 1 januari 2012. Verder is er nog een amendement aangenomen dat ervoor zorgt dat de wederzijdse zorgverplichting middels notarieel samenlevingscontract alleen van belang is in gevallen waarin de samenwoning op het moment van overlijden of schenking nog geen vijf jaar heeft geduurd.