Meer tijd voor WAS-proof maken van uw loonadministratie

De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is op 1 juli 2015 in werking treden, maar niet voor alle daarin vermelde maatregelen. Op verzoek van de Eerste Kamer is de inwerkingtreding van met name de maatregelen die de nodige impact hebben op de inrichting van uw (salaris)administratie uitgesteld tot 1 januari 2016. Dat zijn de onderdelen die betrekking hebben op de verplichting om het minimumloon giraal uit te betalen, het verbod op inhoudingen op ‒ en verrekeningen met ‒ het minimumloon en de specificatie van de onkostenvergoeding op de loonstrook. Op 1 juli 2015 zijn wel in werking getreden de openbaarmaking van de gegevens van de inspectie SZW en ook de ketenaansprakelijkheid voor de uitbetaling van het loon. In geval van onderbetaling heeft de werknemer die in een keten van opdrachtgevers, opdrachtnemers en aannemers werkt, de keuze om zijn eigen werkgever en/of andere opdrachtgevers binnen de keten hiervoor aansprakelijk te stellen.

Tip
Zorg dat u tijdig begint met de voorbereiding en aanpassing van uw (salaris)administratie zodat u boetes voorkomt.