Meld beëindiging fiscale eenheid voor de btw

Als een holding-BV een dochter-BV verkoopt, wordt de fiscale eenheid in principe  verbroken. Heeft de Belastingdienst een beschikking fiscale eenheid afgegeven, dan blijft echter de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de btw-schulden bestaan zolang de beschikking niet is ingetrokken. U kunt dit voorkomen door de fiscale eenheid zo spoedig mogelijk schriftelijk op te zeggen. Verbreking van een fiscale eenheid is ook mogelijk als niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan. Dat is bijvoorbeeld aan de orde als de aandelen in een dochter-BV verkocht zijn. Ook dan is het verstandig om de verbreking van de fiscale eenheid zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de Belastingdienst te melden. Zo voorkomt u het risico dat bijvoorbeeld de holding-BV nog hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor belastingschulden van de dochter-BV die na de verkoop van de aandelen in de dochter-BV zijn ontstaan.