Meld collectief ontslag schriftelijk

Als u twintig of meer werknemers moet laten gaan wegens bedrijfseconomische redenen, dan is er sprake van collectief ontslag. U bent verplicht dit schriftelijk te melden bij de vakbonden en bij het UWV, minimaal drie maanden van tevoren. Vervolgens treedt er een wachtperiode van één maand in. In deze wachtmaand moet u overleg plegen met de belanghebbende vakbonden om na te gaan of eventueel ontslagen kunnen worden voorkomen en om een sociaal plan op te stellen. Pas als die maand voorbij is, gaat de procedure bij het UWV van start en worden de aanvragen voor ontslagvergunningen volgens de normale procedure afgehandeld.