Meld tijdig (wijzigingen in) uw eigenwoninglening

Heeft u op of na 1 januari 2013 een eigenwoninglening gesloten bij een niet-bancaire instelling (bijvoorbeeld bij uw familie of bij uw eigen BV) en heeft u die lening in 2014 gewijzigd, zorg er dan voor dat u dit tijdig meldt via de website van de Belastingdienst. De wijziging moet u vóór 1 februari 2015 melden om renteaftrek te behouden.Heeft u in 2014 een woning gekocht met een lening van uw ouders of van uw eigen BV? In dat geval kunt u ook de rente alleen in aftrek brengen op uw box-1-inkomen als u de gegevens over die lening tijdig meldt bij de Belastingdienst. Dit doet u bij de aangifte IB 2014, maar uiterlijk op 31 december 2015.

Let op
Deze informatieplicht ziet op leningen van niet-administratieplichtigen en geldt alleen voor leningen die op of na 1 januari 2013 zijn aangegaan en waarop u verplicht ten minste annuïtair moet aflossen. U hoeft dus geen gegevens te melden van een op 31 december 2012 bestaande lening. Dit geldt ook als na 1 januari 2013 de rente van deze lening is of wordt gewijzigd.