Meld uw eigenwoninglening

Heeft u in 2015 een woning gekocht met een lening van uw ouders of van uw eigen BV? In dat geval kunt u de rente alleen in aftrek brengen op uw box-1-inkomen als u de gegevens over die lening tijdig meldt bij de Belastingdienst. Dat kan bij de aangifte IB 2015, maar moet uiterlijk zijn gedaan op 31 december 2016. Wordt uw aangifte IB 2015 dus pas na 31 december 2016 ingediend, dan moet u de melding dus al uiterlijk voor het einde van dit jaar hebben gedaan. Hiervoor is het speciale meldingsformulier ‘Opgaaf lening eigen woning 2013 t/m 2015’ beschikbaar. U kunt dit formulier online invullen op de site van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl). Bij een niet-tijdige melding vervalt de renteaftrek over 2015.

Let op
Deze op 1 januari 2013 ingevoerde renseigneringsplicht voor leningen van niet-administratieplichtigen geldt alleen voor leningen die op of na 1 januari 2013 zijn aangegaan en waarop u verplicht annuïtair moet aflossen. U hoeft dus geen gegevens te melden van een op 31 december 2012 bestaande lening. Dat geldt ook als na 1 januari 2013 de rente van deze lening is of wordt gewijzigd of de lening is overgesloten.