Meldplicht collectief ontslag wordt uitgebreid

Als een werkgever twintig of meer werknemers wil ontslaan, moet hij dat voortaan melden bij de vakbonden, ook als het dienstverband stopt met wederzijds goedvinden. Dit staat in een wetsvoorstel om de Wet melding collectief ontslag uit te breiden.

De meldingsplicht geldt nu nog alleen als de arbeidsovereenkomst via het UWV of de kantonrechter wordt beëindigd. Wanneer een dienstverband stopt met wederzijds goedvinden, valt dat straks ook onder de meldingsplicht. Door de voorgestelde wetswijziging krijgen vakbonden de gelegenheid om te overleggen over (de gevolgen van) het voorgenomen ontslag en hierop te reageren. Het wetsvoorstel ligt nu voor advies bij de Raad van State.