Minder administratie voor kleine teruggaven

Bepaalde kleine teruggaven van de Belastingdienst hoeft u niet te verwerken in de loonadministratie. De Belastingdienst gaat dit beleid voortzetten voor de jaren 2010, 2011 en 2012.

Het goedkeurende beleid heeft vooral betrekking op de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) en houdt het volgende in:
– Een teruggaaf van de Zvw-bijdrage tot en met € 14 hoeft u niet te verwerken in de loonadministratie.
– Het bedrag van de teruggaaf tot en met € 14 mag u netto doorbetalen aan de werknemer zonder  gevolgen voor de loonheffing.
– U kunt ervoor kiezen om het bedrag van een teruggaaf niet in de administratie te verwerken, ongeacht de hoogte van het bedrag. Maar dan moet u dit bedrag wel netto doorbetalen aan de werknemer.

 

Wet uniformering loonbegrip
Over 2010, 2011 en 2012 kan ook nog sprake zijn van teruggaaf van premies werknemersverzekeringen, als die bij u als werkgever zijn geheven. Vanaf 2013 is dat niet meer het geval en dat geldt ook voor de Zvw-bijdrage. Dan treedt namelijk de Wet uniformering loonbegrip in werking.