Minder kosten voor kinderopvang

Alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, betalen in 2016 minder voor de kinderopvang. De verhoging is vormgegeven door het tegemoetkomingspercentage voor de kosten van kinderopvang voor het eerste kind en voor het tweede kind (en volgende kind(eren)) te verhogen met 5,8%. Dit betekent voor ouders met een toetsingsinkomen van minder dan € 18.177 dat zij 93% van de kinderopvangkosten voor het eerste kind en 94% voor het tweede (en volgende kind(eren)) niet zelf hoeven te betalen. Voor ouders met een toetsingsinkomen van € 107.115 en hoger is het minimale tegemoetkomingspercentage voor het eerste kind verhoogd van 18% naar 23,8%.