MOT-melding nu vanaf € 25.000

Handelaren in zaken van grote waarde (zoals auto’s, motoren en kampeerauto’s) moeten vanaf 1 maart alle contante transacties van boven de € 25.000 euro melden. Eerder stond het bedrag voor deze zogenoemde ‘objectieve meldplicht’ nog op € 15.000.
MOT
De meldplicht wordt voorgeschreven door de Wet melding ongebruikelijke transacties (MOT). De MOT moet het witwassen van geld tegengaan. Het bedrag voor de meldplicht is nu verhoogd, omdat uit de praktijk blijkt dat de meeste verdachte zaken zich openbaren vanaf ongeveer € 25.000. Bijkomend gevolg van de nieuwe regeling is een aanzienlijke verlaging van de administratieve lasten. De verwachting is namelijk dat het aantal MOT-meldingen daalt met 79%.

Subjectieve meldplicht
Aan de zogenoemde subjectieve meldplicht verandert niets. U bent nog steeds verplicht om alle transacties te melden waarbij het vermoeden van witwassen of terrorismefinanciering bestaat. Let op: de identificatieplicht van de klant bij een contante betaling vanaf € 15.000 blijft wel verplicht. Het blijft dus noodzakelijk een kopie van het identiteitsbewijs te maken en te bewaren.