Naamsbekendheid met hulp van de fiscus?

U mag als ondernemer zakelijke uitgaven aftrekken van de winst, dus ook als het gaat om kosten van sponsoring en reclame. Maar bij sponsoring aan familieleden is enige alertheid op zijn plaats.

Er mag namelijk geen ernstige wanverhouding bestaan tussen de kosten van sponsoractiviteiten en het nut van deze kosten voor de onderneming. Daarbij gaat men altijd uit van de ‘redelijk denkende ondernemer’. Zou die zulke kosten in deze omvang hebben gemaakt om een naamsbekendheid te realiseren zoals de ondernemer die voor ogen had? Houd er rekening mee dat de Belastingdienst bij sponsoring binnen de familiekring altijd extra alert is.