Nieuwe kansen om zaken te doen met het buitenland

Door herziening van de exportkredietgarantieregeling krijgen exporteurs betere kansen om orders uit het buitenland binnen te halen.
Exportkredietverzekering
Het zou heel vervelend zijn indien een afnemer in het buitenland uw producten niet meer kan betalen. Tegen dit risico kunt u zich verzekeren in de vorm van een exportkredietverzekering. Er zijn verschillende vormen van exportkredietverzekeringen. Meestal betaalt u een premie over de omzet en is een dergelijke verzekering alleen bedoeld voor levering aan zakelijke klanten.
De overheid heeft een tijdje geleden een garantieregeling in het leven geroepen om het voor banken en verzekeraars aantrekkelijker te maken het debiteurenrisico van ondernemers over te nemen.
De laatste jaren echter merken Nederlandse exporteurs dat het in vergelijking met buitenlandse concurrenten steeds moeilijker wordt om hun kapitaalgoederen die bestemd zijn voor het buitenland, gefinancierd te krijgen. Voor ondernemers in de sectoren als de scheepsbouw, aannemerij, baggerwerken, kassenbouw en handel in medische instrumenten is het belangrijk dat zij dergelijke producten blijven exporteren, ook als de risico’s groter zijn, zo redeneert het demissionair kabinet.
Garantieregeling
Door de nieuwe regeling kan exportfinanciering voor de lange termijn nu sneller tot stand komen. Investeerders krijgen een volledige garantie van de overheid en banken krijgen zekerheid over de terugbetaling van de lening. De regeling wordt door Atradius Dutch State Business namens de overheid uitgevoerd en loopt in ieder geval tot en met 31 december 2014. Bij export loopt u uiteraard niet alleen betalingsrisico´s. Let ook op andere risico´s die u wellicht wilt afdekken, zoals het transportrisico, de productaansprakelijkheid en eventuele valutarisico’s.

 

Let op!

Zakendoen met het buitenland is vanaf 1 juni dit jaar aantrekkelijker. De exportkredietgarantieregeling uit 2009 wordt namelijk herzien en dat geeft u als exporteur betere kansen om orders uit het buitenland binnen te halen.