Nieuwe ketenregeling

Eén van de onderdelen van het wetsvoorstel Werk en Zekerheid betreft de nieuwe ketenregeling van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. De verwachte ingangsdatum van deze nieuwe regeling is 1 juli 2015.
De huidige situatie geeft de werkgever nog de mogelijkheid met de werknemer drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in maximaal drie jaar tijd aan te gaan, al dan niet met tussenpozen van maximaal drie maanden. Er ontstaat dan nog geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De nieuwe regeling houdt in dat er drie overeenkomsten voor bepaalde tijd in maximaal twee jaar tijd met tussenpozen van maximaal zes maanden mogelijk zijn. Daarna ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Door deze aanpassing is sneller sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Hierbij extra aandacht voor het overgangsrecht:
De beoogde nieuwe ketenregeling geldt pas als er op of ná 1 juli 2015 een (opvolgende) arbeidsovereenkomst wordt gesloten, uiterlijk zes maanden na de daaraan voorafgaande arbeidsovereenkomst. Alle overeenkomsten gesloten op of ná 1 juli 2015 vallen onder de nieuwe regeling. De daaraan voorafgaande overeenkomsten tellen mee voor de keten. Alleen bij CAO kan hiervan tijdelijk worden afgeweken.

Op overeenkomsten gesloten vóór 1 juli 2015 met een einddatum ná 1 juli 2015, is de huidige regeling nog van toepassing tot de overeengekomen einddatum (ook al is een termijn van twee jaren verstreken).

Het is raadzaam tijdig de bestaande overeenkomsten voor bepaalde tijd en het verlengingsmoment daarvan in kaart te brengen en de consequenties van het wetsvoorstel te beoordelen. Te denken valt aan het aangaan van 3 arbeidsovereenkomsten, elk voor de duur van 8 maanden. In dat geval mag u ook nog een proeftijd opnemen in de eerste arbeidsovereenkomst (dat mag niet bij een arbeidsovereenkomst van maximaal 6 maanden). Wilt u meer weten of kunnen wij u helpen bij het toepassen van de nieuwe regeling. Neem dan gerust contact op met uw adviseur.