Nieuwe kredietverschaffers op de markt

Kunt u niet bij de bank terecht voor een lening? Denk aan crowdfunding.

Crowdfunding
Crowdfunding is een manier om online start- en groeikapitaal op te halen. Investeerders en belangstellenden kunnen ondernemingsplannen op uiteenlopende wijze financieel ondersteunen. Hoewel deze financieringsvorm nog in de kinderschoenen staat, toonde zelfs minister De Jager van Financiën zich onlangs een voorstander: “Crowdfunding heeft de potentie om een nuttige aanvulling te worden op het beschikbare palet aan financierings-mogelijkheden.”

Crowdfunding, funding by the crowd, betekent online fondsen werven bij heel veel kleine partijen en is bij uitstek een financieringsmethode die via internet loopt. De contracten die ondernemers met hun geldschieters afspreken, verschillen: het kan gaan om een simpele lening, maar ook om aandelenuitgiften en deling in de winst.

Een vaak genoemd voordeel van crowdfunding is dat enthousiaste investeerders ambassadeur worden van uw ondernemingsplan. Bovendien is het een manier om de levensvatbaarheid van een nieuw product of innovatieve dienst te testen in de markt, een soort goedkope manier van marktverkenning.

Een nadeel is echter dat deze financieringsvorm nog erg jong is. Er is dus weinig ervaring mee opgedaan. Om crowdfunding tot een succes te maken, moet de onderneming een sociale instelling hebben. U moet immers veel kleine particuliere investeerders enthousiast weten te maken via onder meer social media.

Welke mogelijkheden heeft u nog meer?
Uiteraard zijn er nog diverse andere alternatieve financieringsmogelijkheden. De vier belangrijkste zijn:
• Participatiemaatschappijen. Een participatiebedrijf neemt deel in het eigen vermogen van uw bv en kan ook achtergestelde leningen verstrekken. U moet er rekening mee houden dat een dergelijke partij een actieve aandeelhouder is, die zich ook zal bezighouden met de gang van zaken binnen uw bv.
• Subsidies. Subsidies zijn uiteraard geen officiële vorm van ondernemingsfinanciering, maar kunnen u helpen om investeringen van de grond te krijgen. Er zijn ruim 300 soorten subsidies die speciaal op mkb-ondernemers gericht zijn.
• Overheidsgaranties. De overheid kent een aantal garantieregelingen om ervoor te zorgen dat gezonde bedrijven voldoende toegang hebben en houden tot de kapitaalmarkt.
• Lenen van familie. Als beginnende ondernemer is het extra moeilijk om een financiering te krijgen. Lenen van familie kan dan uitkomst bieden. Voor het familielid zelf is er een aantal fiscale faciliteiten.