Nieuwe normbedragen voor kantinemaaltijden

Verstrekt u in uw bedrijfskantine maaltijden aan uw werknemers? Houdt u er dan rekening mee dat de daarvoor geldende normbedragen in 2016 zijn gewijzigd. De werkkostenregeling kent een vast normbedrag voor alle maaltijden. In 2015 was dat € 3,20 per maaltijd. In 2016 bedraagt het normbedrag € 3,25.  Brengt u de maaltijden als eindheffingsloon onder in de vrije ruimte, dan hoeft u de maaltijden niet per werknemer te administreren. U kunt dan volstaan met het bijhouden van het totale aantal maaltijden van de werknemers.