Nieuwe pensioentoezegging voor de dga

Wilt u als directeur-grootaandeelhouder nog dit jaar een pensioenvoorziening op de balans opnemen? Zorg er dan voor dat u uzelf vóór 1 januari pensioen toezegt. Dit houdt in dat de notulen AvA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders) en de pensioenbrief nog in 2008 moeten worden opgemaakt en ondertekend.