Nieuwe premiekorting arbeidsgehandicapten

Sinds 1 januari 2016 is er een premiekorting arbeidsgehandicapten bijgekomen, namelijk voor de gemeentelijke doelgroep banenafspraak. Of een potentiële werknemer tot deze groep behoort, kunt u als werkgever zelf vaststellen via het werkgeversportaal op www.uwv.nl. Door de komst van deze nieuwe premiekorting is de premiekorting arbeidsgehandicapten voor de bestaande gemeentelijke doelgroep (bijvoorbeeld voor mensen met een uitkering krachtens de Wajong) verlaagd van € 7.000 naar € 2.000 per jaar. Het bedrag van de premiekorting arbeidsgehandicapten voor het in dienst nemen van mensen met een WIA-uitkering wijzigt niet.